Wiedza i umiejętności finansowe młodych przyszłych ekonomistów
w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Projekt sponsorowany przez Fundusz Wyszehradzki
Strona główna O projekcie Aktualności Partnerzy projektu Kontakt

Strona o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Grantu Standardowego finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Projekt ma na celu prowadzenie badań w zakresie wiedzy i_umiejętności finansowych, wykorzystywania podstawowych produktów finansowych oraz profilu ryzyka młodych inwestorów indywidualnych reprezentowanych przez studentów studiów ekonomicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Kolejnym celem projektu jest przeprowadzenie konkursu dla studentów w zakresie znajomości rynku finansowego - głównie w_aspekcie oszczędzania i_inwestowania. Uczestnikami konkursu będą studenci kierunków ekonomicznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Pracownicy naukowi uczestniczący w_projekcie

Dr Bożena Frączek – koordynator projektu
Dr Krystyna Mitręga-Niestrój
Prof. dr hab. Aneta Bobenič Hintošová
Dr Monika Bačová
Dr Tomáš Sivaček
Dr Noémi Iszak
Anita Csányi, studentka studiów doktoranckichDr Bożena Frączek studiowała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Aktualnie jest adiunktem w Katedrze Bankowości i_Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Opracowuje specjalistyczne opinie dla sądów rejonowych i okręgowych. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Finansowej. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół wybranych aspektów rynku finansowego - jego produktów i mechanizmów. Prowadzi wykłady i seminaria licencjackie oraz magisterskie. Uczestniczy w pracach badawczych w obszarze alfabetyzacji finansowej, edukacji finansowej oraz_włączenia finansowego indywidualnych konsumentów finansowych.
Dr Bożena Frączek – koordynator projektu
Dr Krystyna Mitręga-Niestrój studiowała na Akademi Ekonomicznej w Katowicach a obecnie pracuje w Katedrze Bankowości i_Rynków Finansowych, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich (w języku polskim i angielskim), jak również na studiach podyplomowych. Jest zaangażowana w nauczanie studentów zagranicznych na Uniwersytecie (od 2010 jest dyrektorem programu Joint Msc Degree in European Business and Finance w UE w Katowicach, prowadzonego przez Uniwersytet wspólnie z The Nottingham Trent University w Nottingham oraz University of Technology w Brnie). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnych problemach międzynarodowego systemu finansowego
Dr Krystyna Mitręga-Niestrój
Prof. dr hab. Aneta Bobenič Hintošová, studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. na Wydziel Ekonomii Biznesu w Koszycach, a także na Uniwersytecie PJ Safarika w Koszycach na Wydziale Prawa. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie na Wydziale Ekonomii Biznesu w Koszycach. W ramach prowadzonej funkcji Prodziekana d/s Stosunków Międzynarodowych zajmuje sie tworzeniem i utrzymywaniem relacji z_uczelniami zagranicznymi oraz nadzorowanie realizacji wielu programów zagranicznych. Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie oraz uczestniczy w pracach badawczych z biznesu i zarządzania.
Prof. dr hab. Aneta Bobenič Hintošová
Dr Monika Bačová studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bartysławie na Wydziale Informatyki Gospodarczej w_Koszycach (studia magisterskie), na Wydziale Gospodarki Narodowej tegoż Uniwersytetu (studia doktoranckie) oraz na Wydziale Biologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na_Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie na Wydziale Ekonomii Biznesu w Koszycach. Prowadzi wykłady i_seminaria na studiach licencjackich i magisterskich oraz uczestniczy w badaniach w obszarze ekonomii biznezu i_zarządzan11ia. Jest członkiem Rady Redakcyjnej "Controller Info Szakmai folyóirat" oraz przewodniczącym komisji egzaminacyjnej na biegłych z zakresu finansów.
Dr Monika Bačová
Dr inż. Tomáš Sivaček, studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. Pracował w instytucjach sektora rządowego i_pozarządowego. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Ekonomii i Wydziału Nauk Społecznych i_Ekonomicznych na_Uniwersytecie Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Jego zainteresowania skupiają się wokół wybranych aspektów konkurencji, innowacji, współpracy transgranicznej i rynku pracy.
Dr inż. Tomáš Sivaček
Dr Noemi Iszak. Niedawno obroniła swój doktorat na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego w_Sopron. Jest liderem wielu innowacyjnych badań naukowych oraz prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w_Sopron i_Budapeszcie. Jej zainteresowania o interdyscyplinarnym charakterze skupiają się obszarach ekonomii behawioralnej. Szczególna uwage poświęca konkurencji rynkowej. Obserwuje i bada rezultaty strategii marketingowych przedsiębiorstw.
Dr Noemi Iszak
Anita Csányi, Doktorantka. Studiuje na Uniwersytecie Zachodniowęgierskim w Sopronie na Wydziale Ekonomicznym. Obszar jej zainteresowań naukowych i prowadzonych badań koncentruje się na sprawozdawczości finansowej oraz związanych z nimi regulacjach prawnych, obowiązujących na poziomie krajowym i międzynarodowym. Szczególnie interesuje się znaczeniem i wykorzystaniem zasad rachunkowości w praktyce. Aktualnie uczestniczy w programie aplikacji edukacyjnych Narodowego Banku Węgier i pracuje na Uniwersytecie Zachodniowęgierskim w Sopronie w_Katedrze Finansów i Rachunkowości.
Anita Csányi, studentka studiów doktoranckich