Wiedza i umiejętności finansowe młodych przyszłych ekonomistów
w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Projekt sponsorowany przez Fundusz Wyszehradzki
Strona główna O projekcie Aktualności Partnerzy projektu Kontakt

AKTUALNOŚCI

Regulamin Konkursu Studenckiego
03.12.2016 Wyróżnienie w konkursie na referat naukowy
Wyniki Finału Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych
23 - 24.11.2015 II Warsztaty i Finał Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych
5.10.2015 Międzynarodowy konkurs nt. rynków finansowych - etap I
19 - 20.03.2015 Pierwsze przygotowawcze warsztaty w ramach projektu
01.03.2015 Rozpoczęcie realizacji projektuWyróżnienie w konkursie na referat naukowy

W dniu 03.12.2016 dr Bożena Frączek z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych
otrzymała Wyróżnienie w Konkursie na referat naukowy pt.

„Iluzja wiedzy finansowej jako zagrożenie dla zwiększania stopnia włączenia finansowego
i funkcjonowania rynku finansowego”.

Konkurs był organizowany w ramach czwartej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP jako coroczne spotkanie praktyków ze środowiskiem naukowym.

W wyróżnionym artykule przedstawiono wyniki części badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries”.

Wyniki Finału Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych

W dniach 23- 24 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się kolejne II Warsztaty w ramach międzynarodowego projektu: Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries.

Ceremonię otwarcia zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu Prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

23 listopada 2015 r. po prezentacji wstępnych wyników prowadzonych badań odbył się Konkurs na Prezentację Posterów, przygotowanych przez studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej pt. Produkt bankowy dla studentów.

W konkursie tym I miejsce zajęły grupy studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie oraz z Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego w Sopronie.

24 listopada 2015 r. odbył się Finał Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych, w którym uczestniczyło dziewiętnastu studentów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Zwycięzcami konkursu zostali :

I miejsce
Marek Błachut z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

II miejsce
Monika Słowik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

III miejsce ex aequo
Piroska Vági z Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego w Sopronie i Radek Šimanovský z Uniwersytetu J.E. Purkyně w Ústí nad Labem


GALERIA

II Warsztaty i Finał Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych

23 - 24.11.2015

W dniach 23- 24 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędą się kolejne
II Warsztaty w ramach międzynarodowego projektu:
Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries

W tych dniach odbędzie się także Finał Międzynarodowego Konkursu nt. Rynków Finansowych oraz Prezentacja Posterów Produkt bankowy dla studentów.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekt jest sponsorowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki www.visegradfund.org.

W projekcie uczestniczą także:
• Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie,
• Uniwersytet J.E. Purkyně w Ústí nad Labem
• Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sopronie

Zespołowi naukowców przewodniczy dr Bożena Frączek z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

II Warsztaty obejmują:
• Prezentację wyników badań prowadzonych w ramach projektu
• Wnioski z przeprowadzonych badań
• Dyskusje na kierunkiem dalszych badań

W Międzynarodowym Konkursie nt. Rynków Finansowych będzie uczestniczyło dwudziestu studentów
z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Dodatkowym elementem spotkania będzie konkurs na poster przygotowany przez zespoły z poszczególnych krajów nt. Produkt bankowy dla studentów.

Program II warsztatów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


23 Listopad, 2015

• 12:00 - 15:00 Zakwaterowanie Uczestników w hotelu (hotel Novotel, Katowice, Al. Rozdzienskiego 16, hotel Ibis Katowice, Al. Rozdzienskiego 18 )
• 15:30 – 15:45 Ceremonia Otwarcia z udziałem Prorektora ds. Internacjonalizacji i Marketingu Prof. dr hab. Sławomira Smyczka, koordynatora projektu dr Bożeny Frączek, przedstawicieli Partnerów projektu oraz studentów (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka Budynek B, Aula Pawłowskiego)
• 15:45 - 16:45 Prezentacja wyników badań oraz Prezentacja Posterów przygotowanych przez Studentów
• 16:45 - 17:00 Przerwa kawowa
• 17:00 - 18:30 Impreza Integracyjna
• 18:30 Kolacja z uczestnikami projektu (CNTI przy sali 2/19)
• 19:30 Spotkanie Komisji Konkursowej

24 Listopad, 2015

Dyskusje nad projektem z Partnerami – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, budynek B (Aula Pawłowskiego, CNTI, ul. Bogucicka)
• 9:00 – 10:30 Finał Międzynarodowego Konkursu (CNTI 2/19)
• 10:30- 12:00 Warsztaty (poprawa testów konkursowych i sprawy organizacyjne, CNTI 2/19)
• 10:30- 12:00 Wycieczka z przewodnikiem do CINiBA (studenci)
• 12:00 -13:00 Ogłoszenie wyników i ceremonia zamknięcia
• 13:00 -14:00 Lunch (CNTI przy sali 2/19)
• 14:15 Podsumowanie warsztatów


Zaproszenie do uczestniczenia w Międzynarodowym Konkursie nt. Rynków Finansowych

5.10.2015

Zapraszamy Studentów do uczestniczenia w Międzynarodowym Konkursie nt. Rynków Finansowych,
ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania i inwestowania.


Pierwszy etap konkursu (poziom krajowy) dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się w poniedziałek 5 października 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
sala 2/19 CNTI. Rozpoczynamy o godz. 10.00.
Laureaci ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej będą uczestniczyli w Finale Konkursu, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Wszyscy uczestniczący studenci otrzymają certyfikat uczestnictwa w Konkursie Międzynarodowym.

Zakres treści do Konkursu obejmuje:
1. Podstawy rachunku odsetek prostych i złożonych oraz płatności.
2. Główne segmenty rynku finansowego i główne instrumenty finansowe (akcje i obligacje).
3. Podstawowe derywaty: forward, futures i opcje.
4. Giełdy finansowe w krajach grupy Wyszehradzkiej

Zapraszmy studentów do rejestracji w Sekretariacie Katedry Bankowości i Rynków Finansowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiach, budynek D, p.629
Liczba uczestników jest ograniczona.
Dokładniejsze informacje dotyczące treści objętych Konkursem są możliwe do uzyskania pod adresem
b.fraczek@ue.katowice.pl

Program warsztatów - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19 Marzec, 2015

12.00-15.00 Zakwaterowanie Uczestników w hotelu
(hotel Novotel, Katowice, Al. Rozdzienskiego 16)
16.00 – 16.15 Ceremonia Otwarcia
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka CNTI, 2.19)
16.15-17.00 Prezentacja Uniwersytetów Partnerów projektu i wykład inaugurujący rozpoczęcie projektu (uzasadniający realizację projektu)
17.00-17.15 Przerwa kawowa
17.15-18.15 Badania pilotażowe
18.15-18.30 Zakończenie
19.00 Kolacja z Partnerami projektu

20 Marzec, 2015

Dyskusje nad projektem z Partnerami – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, budynek D, ul. Bogucicka
10.00 – 11.15 Dyskusja nt. Badań prowadzonyh w ramach projektu
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Dyskusja nt. Konkursu, który będzie przeprowadzony w ramach projektu
13.00 -14.00 Obiad
14.15 Podsumowanie warsztatów

GALERIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczyna realizację Międzynarodowego Grantu Badawczego
01.03.2015

W okresie od 1 marca 2015 do 28 lutego 2016 będzie realizowany projekt badawczy pt. Wiedza i_umiejętności finansowe młodych przyszłych ekonomistów w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W projekcie uczestniczą także:
• Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie,
• Uniwersytet J.E. Purkyně w Ústí nad Labem
• Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sopronie.

Zespołowi naukowców przewodniczy dr Bożena Frączek z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badania na temat podstawowej i rozszerzonej wiedzy finansowej, umiejętności finansowych oraz poziomu integracji finansowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zbadaniu stopnia zaangażowania studentów w procesy inwestycyjne. Wielu studentów, zwłaszcza studentów kierunków ekonomicznych próbuje swoich sił w_procesach inwestycyjnych.

Kolejnym celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu skierowanego do studentów, którzy są zainteresowani procesami oszczędzania i inwestowania na rynkach finansowych. Uczestnikami konkursu będą studenci Uczelni uczestniczących w projekcie.

Projekt jest sponsorowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki www.visegradfund.org